Więcej korzyści z newsletterem

Regulamin promocji "5%  TANIEJ" inaczej zwanej "5% rabatu za zapisanie się do newslettera"  

1. Promocja "5% rabatu za zapisanie do newslettera" ("Promocja") jest organizowana przez www.esklep.mch.com.pl prowadzony przez Masterchem Logoplaste Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przylep-Solidarności 86d, 66-015 Zielona Góra.

2. Promocja trwa od 24.07.2019 r. do odwołania.

3. Promocja adresowana jest do wszystkich klientów, którzy wyrażą chęć otrzymywania od organizatora Promocji wiadomości wysyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej zawierających treści handlowe i informacyjne na temat bieżących akcji prowadzonych przez organizatora Promocji.

4. Promocja polega na udzieleniu zniżki na pierwszy zakup w wysokości 5% na podstawie otrzymanego kodu rabatowego, który będzie można wykorzystać tylko jeden raz.

5. Warunkiem skorzystania z Promocji jest:

a) zapisanie się do Newslettera na stronie internetowej Organizatora Promocji dostępnej pod adresem www.esklep.mch.com.pl

b) posiadanie zarejestrowanego konta klienta w sklepie internetowym Organizatora Promocji z przypisanym tym samym adresem poczty elektronicznej, jaki został zapisany do Newslettera.

6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, bądź akcjami promocyjnymi, chyba że regulaminach wyżej wymienionych określono inaczej.

7. Ceny z uwzględnieniem uzyskanego rabatu -5 % automatycznie ulegną obniżeniu.

8. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Regulaminu sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.esklep.mch.com.pl

pixel