Odstąpienie od umowy

Prawo odstąpienia od umowy. Masterchem Logoplaste Sp. z o.o.

 • Prawo odstąpienia od umowy
  1. Klientowi, który jest Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny pod warunkiem, że odstąpienie będzie dotyczyło towaru niezniszczonego i nieużywanego. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
  2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Masterchem Logoplaste Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przylep-Solidarności 86d, 66-015 Zielona Góra, esklep@mch.com.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego, pisemnego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
  3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient będący Konsumentem wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 • Skutki odstąpienia od umowy
  1. W przypadku skutecznego i ważnego odstąpienia od niniejszej umowy Masterchem Logoplaste Sp. z o.o. zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym łącznie spełnione zostały następujące warunki: doszło do skutecznego odstąpienia od umowy oraz Klient dokona zwrotu całego towaru niezniszczonego i nieużywanego, którego odstąpienie dotyczy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że wyraźnie Klient wyraził zgodę na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
  2. Klient na swój koszt powinien odesłać lub przekazać Masterchem Logoplaste Sp. z o.o. rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostało złożone przez Klienta oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
pixel